Ekofleks
+371 26-133-590
Granīta 26, Stopiņu nov., Latvija
Lv Lt Ee Ru En

Kataloog

GL33 EKOFLEKS - Putzgrund - Kruntvärv dekoratiivkrohvi alla

Tugevdab aluspinda ja valmistab selle ette dekoratiivkrohvi ja struktuurvärvi pealekandmiseks. Ühtlustab pinna veeimavust ja annab sellele ühtlase heleda tooni. Hõlbustab krohvimist ja parandab selle kvaliteeti.
  • Tugevdab aluspinda
  • Tõhustab viimistluskihi naket aluspinnaga
  • Hea kattevõime
  • Suurendab niiskuskindlust
  • Veeauru läbilaskev
Kasutusala
Kvartsiteradega (keskmine terasuurus 0,3 mm) kruntvärvi EKOFLEKS GL33 kasutatakse sise- ja välistingimustes seina- ja laepindade kruntimiseks enne dekoratiivkrohvi pealekandmist.
Betoon-, tellis- ja tsementpinna ning kipskartong- ja puitlaastplaatide töötlemiseks enne dekoratiiv-õhekrohvi või struktuurvärvi pealekandmist.
 Parandab krohvikihi naket aluspinnaga, ühtlustab alusmaterjali veeimavust ja suurendab selle edasist niiskuskindlust. Kaitseb leeliselise toime eest.
 
Kasutusjuhised
Aluspind peab olema tugev ja kahjustusteta. Lahtikoorunud kihid, mis ei talu koormust, tuleb pinnalt mehaaniliselt täielikult eemaldada. Aluspind peab olema kuiv ning puhastatud naket ja imendumisvõimet halvendavast tolmust ja mustusest. Mikrobioloogilise korrosiooni tekkimise korral tuleb pind puhastada traatharjaga ja seejärel juhiste kohaselt töödelda antibakteriaalse ainega. Toodet ei tohi kanda külmunud pinnale. Enne kasutamist tuleb toodet EKOFLEKS GL33 hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsliga. Suure imavusega pinnale tuleb krunti kanda kaks kihti. Pinna edasist töötlemist tohib alustada pärast krundi täielikku kuivamist. Kohe pärast töö lõpetamist tuleb töövahendid veega puhtaks pesta. Kuivanud krunti saab eemaldada orgaanilise lahustiga.
 
Kasutuselt kõrvaldamise juhised
Ainest ei tohi kanalisatsiooni juhtida ega lasta sellel sattuda heitvee hulka. Plastpakendid on soovitatav visata spetsiaalsesse, plastmaterjali jaoks ette nähtud konteinerisse. Kuivanud materjalijäägid võib kasutuselt kõrvaldada ehitusjäätmete või olmeprügina.

Ohutusmeetmed
Hoida laste eest. Toote silma sattumise korral pesta kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.
Tehnilised detailid
Koostis:polümeeri vesidispersioon, modifitseerivad lisandid, mineraalsed täiteained
Struktuur:krobeline, teraline. Terasuurus kuni 0,3 mm.
Värvus:valge
Ph:7,0 - 8,0.
Õhu- ja pinnatemperatuur:+50C, max. +350C
Hoiu- ja transporditemperatuur:+50C, max. +350C
Kuivamisaeg:24 tundi.
Kulu:olenevalt pinna poorsusest 0,3–0,5 kg/m2
Säilivusaeg:12 kuud.