Ekofleks
+371 26-133-590
Granīta 26, Stopiņu nov., Latvija
Lv Lt Ee Ru En

Kataloog

GL27 EKOFLEKS - Fassadengrund - Tugevdav fassaadikrunt

Ettenähtud fassaadi pindade tugevdamiseks ja immutamiseks enne viimistlusmaterjalide paigaldamist.
  • Tungib sügavale
  • Tugevdab fassaadiseina
  • Tõhustab viimistluskihi naket aluspinnaga
  • Vähendab värvikulu
  • Suurendab niiskuskindlust
  • Veeauru läbilaskev
Kasutusala
Krunt EKOFLEKS GL27 on ette nähtud fassaadiseina betoon-, kiud-, vahtbetoon-, kivi-, tellis- ja krohvipindade kruntimiseks. Kanda fassaadiseinale enne selle remontimist – enne polüstüreeni või kivivilla liimimist, krohvimist, pahteldamist või värvimist. Väga tõhus toode vanade ja lagunevate pindade kruntimiseks, sest imendub hästi krunditava pinna pooridesse. Tugevdab pinda, parandab veekindlust ja naket järgnevate kihtidega. Vähendab aluspinna veeimavust, säilitab veeauru läbilaskvuse, vähendab värvikulu.
 
Kasutusjuhised
Aluspind peab olema tugev ja kahjustusteta. Lahtikoorunud kihid, mis ei talu koormust, tuleb pinnalt mehaaniliselt täielikult eemaldada. Aluspind peab olema kuiv ning puhastatud naket ja imendumisvõimet halvendavast tolmust ja mustusest (rasv, õli, vaha, bituumen jms). Mikrobioloogilise korrosiooni (näiteks bioloogilised või mikroorganismide moodustised) tekkimise korral tuleb pinda puhastada traatharjaga ja seejärel juhiste kohaselt töödelda antibakteriaalse ainega. Toodet ei tohi kanda külmunud pinnale. Enne kasutamist tuleb toodet EKOFLEKS GL27 hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli või rulliga. Suure imavusega pinnale tuleb krunti kanda kaks kihti. Pinna edasist töötlemist tohib alustada pärast krundi täielikku kuivamist. Kohe pärast töö lõpetamist tuleb töövahendid veega puhtaks pesta. Kuivanud krunti saab eemaldada orgaanilise lahustiga.
 
Kasutuselt kõrvaldamise juhised
Ainest ei tohi kanalisatsiooni juhtida ega lasta sellel sattuda heitvee hulka. Plastpakendid on soovitatav visata spetsiaalsesse, plastmaterjali jaoks ette nähtud konteinerisse. Kuivanud materjalijäägid võib kasutuselt kõrvaldada ehitusjäätmete või olmeprügina.

Ohutusmeetmed
Hoida laste eest. Toote silma sattumise korral pesta kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.
Tehnilised detailid
Koostis:Polümeeri vesidispersioon, modifitseerivad lisandid.
Värvus:Helesinine
Ph:7,0 - 8,0.
Õhu- ja pinnatemperatuur:+50C, max. +350C
Hoiu- ja transporditemperatuur:+50C, max. +350C
Kuivamisaeg:4-6 tundi.
Kulu:olenevalt aluspinnast 0,1-0,2l/ m2.
Säilivusaeg:12 kuud.