Ekofleks
+371 26-133-590
Granīta 26, Stopiņu nov., Latvija
Lv Lt Ee Ru En

Kataloog

GL25 EKOFLEKS - Tiefgrund - Sügavale tungiv krunt

Ette nähtud poorse, suure imavusega, mureneva välis- ja sisepinna tugevdamiseks ja immutamiseks.
  • Värvitu.
  • Tungib sügavale.
  • Tugevdab aluspinda.
  • Tõhustab viimistluskihi naket aluspinnaga.
  • Vähendab värvikulu.
  • Suurendab niiskuskindlust.
  • Veeauru läbilaskev.

Kasutusala
Sügavale tungiv krunt EKOFLEKS GL25 on ette nähtud põranda-, seina- ja laepindade kruntimiseks sise- ja välistingimustes. Hea kleepe- ja imendumisvõimega, tugevdab murenevaid ja lahtikooruvaid pindu. Kanda aluspinnale enne tsement- ja betoonpõranda remontimist, põranda viimistlusmaterjalide paigaldamist, seinte krohvimist ja pahteldamist, polüstüreeni või kivivilla liimimist, erinevat tüüpi tapeedi värvimist ja kleepimist. Tisleri-, puitlaast-, kips- ja kipskartongplaatide pinna immutamiseks ja tugevdamiseks.

Kasutusjuhised
Aluspind peab olema tugev ja kahjustusteta. Lahtikoorunud kihid, mis ei talu koormust, tuleb pinnalt mehaaniliselt täielikult eemaldada. Aluspind peab olema kuiv ning puhastatud naket ja imendumisvõimet halvendavast tolmust ja mustusest (rasv, õli, vaha, bituumen jms). Mikrobioloogilise korrosiooni (näiteks bioloogilised või mikroorganismide moodustised) tekkimise korral tuleb pinda puhastada traatharjaga ja seejärel juhiste kohaselt töödelda antibakteriaalse ainega. Toodet ei tohi kanda külmunud pinnale. Enne kasutamist tuleb toodet EKOFLEKS GL25 hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli või rulliga. Suure imavusega pinnale tuleb krunti kanda kaks kihti. Pinna edasist töötlemist tohib alustada pärast krundi täielikku kuivamist. Kohe pärast töö lõpetamist tuleb töövahendid veega puhtaks pesta. Kuivanud krunti saab eemaldada orgaanilise lahustiga.

Kasutuselt kõrvaldamise juhised
Ainest ei tohi kanalisatsiooni juhtida ega lasta sellel sattuda heitvee hulka. Plastpakendid on soovitatav visata spetsiaalsesse, plastmaterjali jaoks ette nähtud konteinerisse. Kuivanud materjalijäägid võib kasutuselt kõrvaldada ehitusjäätmete või olmeprügina.

Ohutusmeetmed
Hoida laste eest. Toote silma sattumise korral pesta kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.
Tehnilised detailid
Koostis:Polümeeri vesidispersioon, modifitseerivad lisandid.
Värvus:Värvitu.
Ph:7,0 - 8,0.
Õhu- ja pinnatemperatuur:+50C, max. +350C
Hoiu- ja transporditemperatuur:+50C, max. +350C
Kuivamisaeg:4-6 tundi.
Kulu:olenevalt aluspinnast 0,1-0,2l/ m2.
Säilivusaeg:12 kuud.