Ekofleks
+371 26-133-590
Granīta 26, Stopiņu nov., Latvija
Lv Lt Ee Ru En

Kataloog

GL23 EKOFLEKS - BetonKontakt - Betono kontaktinis gruntas - Betoonikrunt

Ette nähtud mittepoorse ja halva imavusega pinna ettevalmistamiseks pahtli ja krohvi alla.
  • Sisaldab kvartsiterasid.
  • Tugevdab aluspinda.
  • Tõhustab viimistluskihi naket aluspinnaga.
  • Leelisekindel.

Kasutusala
Betoonikrunt EKOFLEKS GL23 on ette nähtud mittepoorse ja halva imavusega pinna kruntimiseks enne pahtli ja õhekrohvi pealekandmist. Sisaldab kvarts-täiteainet, mille keskmine terasuurus on 0,3 mm. Ette nähtud seina-, põranda- ja laepindade töötlemiseks sisetingimustes. Välistingimustes sobib kasutamiseks seinte ja lagede kõigil puhastel mineraalsetel pindadel. Tagab suurepärase nakkuvuse peaaegu kõigil ehituspindadel. Kaitseb leeliselise toime eest. Hõlbustab tööde tegemist.

Kasutusjuhised
Aluspind peab olema tugev ja kahjustusteta. Lahtikoorunud kihid, mis ei talu koormust, tuleb pinnalt mehaaniliselt täielikult eemaldada. Aluspind peab olema kuiv ning puhastatud naket ja imendumisvõimet halvendavast tolmust ja mustusest (rasv, õli, vaha, bituumen jms). Mikrobioloogilise korrosiooni (näiteks bioloogilised või mikroorganismide moodustised) tekkimise korral tuleb pinda puhastada traatharjaga ja seejärel juhiste kohaselt töödelda antibakteriaalse ainega. Toodet ei tohi kanda külmunud pinnale. Enne kasutamist tuleb toodet EKOFLEKS GL23 hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli või rulliga. Suure imavusega pinnale tuleb krunti kanda kaks kihti. Pinna edasist töötlemist tohib alustada pärast krundi täielikku kuivamist. Kohe pärast töö lõpetamist tuleb töövahendid veega puhtaks pesta. Kuivanud krunti saab eemaldada orgaanilise lahustiga.

Kasutuselt kõrvaldamise juhised
Ainest ei tohi kanalisatsiooni juhtida ega lasta sellel sattuda heitvee hulka. Plastpakendid on soovitatav visata spetsiaalsesse, plastmaterjali jaoks ette nähtud konteinerisse. Kuivanud materjalijäägid võib kasutuselt kõrvaldada ehitusjäätmete või olmeprügina.

Ohutusmeetmed
Hoida laste eest. Toote silma sattumise korral pesta kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Tehnilised detailid
Koostis:polümeeri vesidispersioon, modifitseerivad lisandid, mineraalsed täiteained.
Struktuur:krobeline, teraline. Terasuurus kuni 0,3 mm.
Värvus:roosa.
Õhu- ja pinnatemperatuur:min. +5°C, max. +35°C.
Hoiu- ja transporditemperatuur:+5°C, max. +30°C.
Kuivamisaeg:12–18 tundi.
Kulu:olenevalt pinna poorsusest 0,2–0,45 kg/m2.
Säilivusaeg:12 kuud.